Hvert år arrangerer skolen en arbejdslørdag, hvor vi inviterer forældre og elever til at være med til at forskønne skolen. Vi kalder det "hygge og bygge". Udover at vi får lavet en masse praktiske ting, så spiser vi også sammen og drikker noget kaffe. Det er på denne dag, at vi får malet og ryddet op under vores kyndige pedels ledelse!

Kom og deltag i Jakobskolens årlige arbejdsdag. Der er brug for alle hænder praktiske såvel som  upraktiske! Vi er jo en friskole!