Børn og COVID-19

Download PDF: Kort SST-informationspjece - Børn og COVID-19

Vigtigt at vide om børn og COVID-19

Bør jeg være bekymret for, at mit barn bliver smittet i skolen?

 • Børn kan blive smittet, og børn kan smitte andre børn og voksne. Børn smitter dog ikke i samme grad som andre.
 • Viden og erfaringer fra epidemien viser, at børn – og særligt børn under 10 år – sjældnere bliver smittet end unge og voksne.
 • Børn bliver først og fremmest smittet af andre familiemedlemmer og sjældent i dagtilbud og skole.

Bliver børn alvorligt syge af COVID-19?

 • Børn, der bliver smittet med ny coronavirus, har oftest milde eller ingen symptomer.
 • Selv børn, der har kroniske sygdomme, bliver meget sjældent alvorligt syge, når de bliver smittet.

Hvad gør skolen for at forebygge smitte?

 • Vi ved i dag meget om, hvordan vi forebygger smitte med ny coronavirus.
 • Ved at følge de smitteforebyggende tiltag som at blive hjemme, hvis man er syg eller nær kontakt til en smittet, at hoste og nyse i ærmet, at holde afstand og have god håndhygiejne og rengøring, kan man mindske risikoen for smittespredning markant.
 • Da det er svært for børn at holde afstand både i og uden for klassen, sættes der ind med andre gode smitteforebyggende tiltag som:
  - Begrænset kontakt mellem børn, der ikke går i samme stamklasse.
  - Ekstra fokus på rengøring og på at forhindre mylder og trængsel i fx skolegården.
  - Lærere og pædagoger har ret til at bære visir, og der er krav om, at forældre og andre besøgende skal bære mundbind eller visir, når de er indenfor på skolen eller institutionen, fx når de henter og afleverer.
  - Aflysning af sociale arrangementer på skolen for at forebygge smitte.
 • Skulle der opstå smittetilfælde i skolen, handles der omgående efter retningslinjerne for smittehåndtering, som effektivt begrænser smitten og stopper smittekæder.

Hvad betyder den nye virusvariant B.1.1.7 for smitte blandt børn?

 • B.1.1.7 er en virusvariant, som er mere smitsom end den virusvariant, vi har været vant til.
 • B.1.1.7 smitter ligesom andre kendte virusvarianter ved dråbesmitte og kontaktsmitte. Det vil sige, at vi kan forebygge smitte med B.1.17 ved at følge de smitteforebyggende råd, vi allerede kender så godt: Bliv hjemme ved sygdom, og når man er nær kontakt til en smittet, hav god håndhygiejne, hold afstand og sørg for grundig rengøring og udluftning.
 • B.1.1.7 er stadig en ny virusvariant i Danmark, og vi ved endnu ikke så meget om den. I Danmark følger sundhedsmyndighederne smittespredningen med B.1.1.7 tæt og holder øje med international viden om virusvarianten.