Til forældre om genåbning

Download PDF: Brev fra SST til forældre om genåbning

Kære forældre med børn i børnehaveklassen og 1. til 4. klasse

Mange børn har under nedlukningen savnet deres hverdag, lærere og klassekammerater, og det har været særligt svært for de mindre børn at gå i skole hjemmefra. Det er derfor glædeligt, at de yngste børn i børnehaveklassen og 1. til 4. klasse nu kan komme tilbage i skole og fritidsordning og få det sociale samvær med deres klassekammerater og lærere, som er vigtigt for deres trivsel og sundhed.

Hjælp dit barn på vej

Børn behøver ikke at holde den anbefalede afstand til andre i stamklassen, da det kan være svært for dem. Derfor er det vigtigt, at du som forælder hjælper dit barn med at få genopfrisket nogle af de andre gode vaner, som de allerede kender fra tidligere, som god håndhygiejne og huske at hoste og nyse i ærmet.

Hold dit barn hjemme ved sygdom

Det er også vigtigt, at du stadig holder dit barn hjemme fra skole, hvis dit barn har symptomer, eller hvis dit barn er nær kontakt til en smittet person.
Læs mere i Sundhedsstyrelsens informationsark ”Har dit barn symptomer på COVID-19?”

(https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/One-page---Har-dit-barn-symptomer-paa-COVID-19) og ”Vigtigt at vide, når du er nær kontakt” (https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2020/Vigtigt-at-vide-naar-du-er-naer-kontakt_kort).

Bør mit barn blive regelmæssigt testet?

Dit barn skal ikke testes løbende efter skolen er åbnet igen. Sundhedsstyrelsen anbefaler, at børn uden symptomer bliver testet, hvis der er særlige forhold som taler for det. F.eks. hvis de er blevet udsat for smitte som nære kontakter.

Hvis du er bekymret for dit barns trivsel

Det er naturligt, at et barn kan blive bekymret som følge af COVID-19 epidemien. Det er derfor vigtigt, at du er opmærksom på, om dit barn udviser tegn på mistrivsel – både hjemme og i skolen. Tal med dit barn om, hvad der eventuelt bekymrer det, og hvis det ikke er tilstrækkeligt, kan du tage fat i barnets lærer, som kan hjælpe med at vurdere, hvad I sammen kan gøre, for at dit barn kommer i bedre trivsel.

Er du bekymret for, at dit barn bliver smittet?

Det er naturligt at være bekymret for smitte under en pandemi. Vi ved, at børn bliver mindre smittet end voksne, og det tyder også på, at børn smitter i mindre grad, og de bliver heldigvis yderst sjældent alvorligt syge med COVID-19.

I Sundhedsstyrelsens informationsmateriale ”Vigtigt at vide om børn og COVID-19”
(https://www.sst.dk/da/Udgivelser/2021/Onepager---Om-boern-og-COVID-19) kan du finde mere information om børn og smitte med COVID-19. Materialet bliver også sendt ud sammen med dette brev.
Du kan finde mere information om COVID-19 og smitteforebyggelse på Sundhedsstyrelsens hjemmeside www.sst.dk/corona

Da vi stadig befinder os i en epidemi, er det fortsat vigtigt at være meget opmærksom på smitteforebyggelse i skolen. Som en ekstra sikkerhed planlægges skoledagen, så eleverne kun kommer til at omgås dem, de går i stamklasse med. Hvis der skulle opstå smittetilfælde hos børn eller voksne i skolen, sættes der hurtigt ind med håndtering af smitte for at stoppe nye smittekæder.

Rigtig god genåbning!