Hvert år ugen inden efterårsferien bryder vi skemaet op på Jakobskolen

0-2. klasse har emneuge på skolen

3.-7. klasser tager til Birkedallejren tæt ved Holbæk. Se lejrens hjemmeside

8. og 9. er i erhvervspraktik.

Den sidste dag i ugen går 0. - 7. klasse walkathon!