Opslagstavle

Forårsfest

Til forårsfesten d. 26. maj 2018 vil Jakobskolen være fyldt med elever, forældre og eventuelle gæster. Skolegården dufter af grillmad, eleverne optræder med sange, drama mm. Der vil være forskellige boder, hvor man kan købe brugt legetøj, popcorn eller måske et lykkehjul. De sidste par år har vi også haft et legetøjsloppemarked, så hvis du har noget legetøj du vil donere til skolen, så tager vi gerne imod. Det plejer at være en skøn dag, hvor vi alle sammen kan hygge og nyde hinandens fællesskab. Så kom og vær med!

Forældredage

Flere gange i løbet af skoleåret er forældre velkomne til at overvære en almindelig undervisningsdag på skolen. Eleverne følger deres normale skema. Du kan se datoer for forældredage under “Praktisk information” – “Ferieplan”.

Emneuge

Hvert år ugen inden efterårsferien bryder vi skemaet op på Jakobskolen 0-2. klasse har emneuge på skolen 3.-7. klasser tager til Birkedallejren tæt ved Holbæk. Se lejrens hjemmeside 8. og 9. er i erhvervspraktik. Den sidste dag i ugen går 0. – 7. klasse walkathon!

Dimissionsfest

Så kom dagen, hvor 10 års skolegang og alle eksamener er overstået.  I den anledning inviterer skolen 9. klasse og deres forældre til en mindre servering krydret med taler og tårer. Skolelederen udleverer eksamensarkene, idrætsudtalelserne og elevudtalelserne. Og klasselæreren og skolelederen holder en lille tale.

Arbejdsdag

Hvert år arrangerer skolen en arbejdslørdag, hvor vi inviterer forældre og elever til at være med til at forskønne skolen. Vi kalder det “hygge og bygge”. Udover at vi får lavet en masse praktiske ting, så spiser vi også sammen og drikker noget kaffe. Det er på denne dag, at vi får malet og ryddet op under vores kyndige pedels ledelse! Kom og deltag i Jakobskolens årlige arbejdsdag. Der er brug for alle hænder praktiske såvel som  upraktiske! Vi er jo en friskole!

Lejrskole

Hvert andet år tager 5. og 6. klasse på lejrskole et sted i Danmark. Sidste gang gik turen til Sandvig på Bornholm. Der er forældrebetaling til lejrskolen

Tværfaglig uge

Nogle år afholder vi en tværfaglig uge. Børnehaveklasse lavede projekt om Grønland sammen med deres venskabsklasse 4. kl. 1-3. kl. kørte et Mantle of the Expert projekt, hvor de skulle være eksperter i produktion af børnetv. 6. kl. lavede et projekt over Karen Blixen. 7-9. klasse måtte koncentrere sig om at lave deres projektopgaver.