Fritagelse fra undervisningen

Fritagelse for undervisning en enkelt dag kan gives af klasselæreren; fritagelse for flere undervisningsdage sker gennem kontoret. I begge tilfælde skal henvendelsen ske i god tid i forvejen.

Alle fritagelser ud over sygdom bør undgås..

Fritagelse for idræt:

Fritagelse kan gives for én gang, hvis eleven medbringer skriftlig meddelelse fra hjemmet med angivelse af årsagen.

Ved fritagelse ud over 14 dage kan der kræves lægeerklæring.

Eleverne skal normalt overvære undervisningen, selv om de er fritaget for at deltage.