Arrangementer

Hvert år har vi på Jakobskolen nogle tilbagevendende arangementer. Både nogle for elever og lærere og nogen, hvor I som forældre kan være med fx klippe-klistredagen.

Børn elsker traditioner, og derfor har vi næsten de samme arrangementer hvert år. Det giver tryghed og styrker fællesskabet og følelsen af at have noget særligt sammen.

Læs om de enkelte arrangementer ved at klikke i menuen til venstre. Du kan se de aktuelle datoer for arrangementer i kalenderen under Praktisk information - ferieplan.

Studierejse

Normalt tager 8. og 9. klasse på studietur sammen, oftest i Europa. Det plejer at være en lærerig tur både fagligt og socialt. De seneste år er turen gået til Prag, London, Lissabon, Berlin eller Paris. Og i 2017 gik turen til Tjekkiet.

Påsketeaterkoncert

Her vil alle skolens klasser bidrage til en forestilling, hvor påskens budskab bliver fortalt.

Motionsdag

Fredagen inden efterårsferien afholder Jakobskolen sin årlige motionsdag - for det meste en lang walkathon omkring søerne, Kastellet og Fælledparken.

Løberace

En gang imellem trænger vi til nogle nye ting på Jakobskolen. Fx flere bærbare computere, en videoprojektor eller som vi sidst samlede ind til forskønnelse af vores skolegård. Her er så muligheden for at have det sjovt samtidig med, at vi samler penge ind til noget, som vi måske ellers ikke ville have købt. Det foregår på den måde, at eleverne finder sponsorer, der vil give et beløb pr. km. Eleven løber så rundt om Sct. Jørgens Sø, og de mange kilometer omsættes så til penge som vi har glæde af i dagligdagen på skolen.

Læse-kreauge

Læse-kreaugen har i mange år været en uge, hvor vi har læst og læst og læst. Nogle gange har lærerne valgt bøgerne, men for det meste er det frilæsning. I år vil vil have en mere kreativ uge, hvor der skal strikkes, saves, males, produceres video, bygges modeller og dyrkes idræt. Ideen er, at der ikke kun skal læses en masse, men vi skal også bruge vores mere praktiske færdigheder,  og det skal være koncentreret og hyggeligt. Baggrunden for denne uge er, at vi har en hel uge, hvor skemaet er brudt op, og vi giver os tid til fordybelse. Efter læse-kreaugen har vi vinterferie, og så må man jo gerne læse videre.... 8. og 9. klasse har en blanding af terminsprøver og læsning.

Klippeklistredag

En gang om året julepynter og hygger vi på Jakobskolen. Det er samtidig en forældredag, hvor man sammen med sine børn kan få lov til at flette julehjerter, engle eller lave kræmmerhus. Det er også en dag, hvor vi ser igennem fingre med kostpolitikken, så der bliver spist æbleskiver og pebernødder.

Julegudstjeneste

En af de traditioner, som vi er stolte af på Jakobskolen, er netop julegudstjenesten. Her kommer forældre, bedsteforældre, søskende, lærere og selvfølgelig eleverne. Vi synger et par julesalmer, præsten holder en juleprædiken og eleverne medvirker med drama og sang. Og til sidst ønsker vi hinanden en god juleferie.

Gamle elevers gensyn

Gamle elevers fest holder en pause. Vi vil istedet opfordre jer til at komme til den årlige forårsfest i maj samt til julegudstjenesten i december.

Forårsfest

Til forårsfesten d. 26. maj 2018 vil Jakobskolen være fyldt med elever, forældre og eventuelle gæster. Skolegården dufter af grillmad, eleverne optræder med sange, drama mm. Der vil være forskellige boder, hvor man kan købe brugt legetøj, popcorn eller måske et lykkehjul. De sidste par år har vi også haft et legetøjsloppemarked, så hvis du har noget legetøj du vil donere til skolen, så tager vi gerne imod. Det plejer at være en skøn dag, hvor vi alle sammen kan hygge og nyde hinandens fællesskab. Så kom og vær med!

Forældredage

Flere gange i løbet af skoleåret er forældre velkomne til at overvære en almindelig undervisningsdag på skolen. Eleverne følger deres normale skema. Du kan se datoer for forældredage under "Praktisk information" - "Ferieplan".

Emneuge

Hvert år ugen inden efterårsferien bryder vi skemaet op på Jakobskolen 0-2. klasse har emneuge på skolen 3.-7. klasser tager til Birkedallejren tæt ved Holbæk. Se lejrens hjemmeside 8. og 9. er i erhvervspraktik. Den sidste dag i ugen går 0. - 7. klasse walkathon!

Dimissionsfest

Så kom dagen, hvor 10 års skolegang og alle eksamener er overstået.  I den anledning inviterer skolen 9. klasse og deres forældre til en mindre servering krydret med taler og tårer. Skolelederen udleverer eksamensarkene, idrætsudtalelserne og elevudtalelserne. Og klasselæreren og skolelederen holder en lille tale.

Arbejdsdag

Hvert år arrangerer skolen en arbejdslørdag, hvor vi inviterer forældre og elever til at være med til at forskønne skolen. Vi kalder det "hygge og bygge". Udover at vi får lavet en masse praktiske ting, så spiser vi også sammen og drikker noget kaffe. Det er på denne dag, at vi får malet og ryddet op under vores kyndige pedels ledelse! Kom og deltag i Jakobskolens årlige arbejdsdag. Der er brug for alle hænder praktiske såvel som  upraktiske! Vi er jo en friskole!

Lejrskole

Hvert andet år tager 5. og 6. klasse på lejrskole et sted i Danmark. Sidste gang gik turen til Sandvig på Bornholm. Der er forældrebetaling til lejrskolen

Tværfaglig uge

Nogle år afholder vi en tværfaglig uge. Børnehaveklasse lavede projekt om Grønland sammen med deres venskabsklasse 4. kl. 1-3. kl. kørte et Mantle of the Expert projekt, hvor de skulle være eksperter i produktion af børnetv. 6. kl. lavede et projekt over Karen Blixen. 7-9. klasse måtte koncentrere sig om at lave deres projektopgaver.