Personale

Jakobskolens personale arbejder hver dag dedikeret mod at skabe de bedst mulige rammer for elevernes faglige udvikling og trivsel. Skolens personale har været ansat i alt fra 0 - 36 år og består af ledelse, lærere, SFO-medarbejdere og en pedel.

De fleste af vores SFO-medarbejdere er også lærere på skolen og møder dermed børnene både i undervisningen og i børnenes fritid. Det er med til at skabe det nære og trygge miljø gennem hele dagen, som er vigtigt for os.