Personale

Personalet på Jakobskolen har været ansat i alt fra 0 - 36 år og består af ledelse, lærere, SFO-medarbejdere og en pedel.

De fleste af vores SFO-medarbejdere er også lærere på skolen og møder dermed børnene både i undervisningen og i børnenes fritid. Det er med til at skabe det nære, trygge miljø, som vi lægger stor vægt på på Jakobskolen.