Elevråd

Jakobskole har et elevråd bestående af elever i 4.-9. klasse. Elevrådet er demokratisk valgt af eleverne selv. Hver klasse har en repræsentant og en suppleant, som mødes ca. én gang om måneden for at diskutere og finde gode løsninger på emner, der vedrører elevernes hverdag.

Elevrådets formand skriver følgende om elevrådets arbejde:

I elevrådet diskuterer vi forslag, der er blevet lavet af elever eller lærer. Det gør, at vi kan bestemme lidt af, hvad der skal ske på skolen og giver den enkle elev indflydelse på beslutninger og en chance for at blive hørt.

Vi føler, det er vigtigt at alle bliver hørt, så alle forslag bliver taget seriøst. Det er stort set kun eleverne, der styrer møderne, udover, at der er en lærer til stede som repræsentant for lærerne. Elevrådet er elevernes stemme til lærerrådsmøderne og et talerør for resten af skolens elever.

Elevrådet har også en ungdomsafdeling, SFO-rådet, som jævnligt behandler emner der er relevante for eleverne i indskolingen.