Priser

Priser gældende fra 1. august 2023

Skolepenge pr. måned for skoleåret 2023-24 (i 12 mdr.)
1. barn kr. 1.600,-
2. barn kr. 1.500,00
3. og efterflg. børn kr. 1050,00

SFO-betaling pr. måned for skoleåret 2023-24 (i 12 mdr.)
1. barn kr. 1.150,00
2. barn kr. 1.050,00
Deltidsplads kr. 1.000,00 (afhentning senest kl. 15.00)

KLUB-betaling pr. måned for skoleåret 2023-24 (i 11 mdr.)
1. barn kr. 565,00

Alle priser reguleres én gang årligt uden særskilt varsel, hver d.1. august, svarende til Danmarks Statistiks beregnede nettoprisindeks, dog min. 3 %. Øvrige ændringer omk. priser varsles med min. 6 måneders varsel.

Vi opfordrer alle til at tilmelde sig pbs. (På forhånd tusind tak.)

Lejrskoler og studietur
Der er tradition for at Jakobskolens elever i 3.-7. klasse tager på lejrskole på Birkedal lejren i uge 41, hvor der afvikles emneuge. Derudover er der hvert andet år lejrskole for 5.-6. klasse og studietur for 8.-9. klasse. Deltagelse i lejrskoler og studietur er obligatoriske aktiviteter for alle elever i de årgange, hvor der afvikles lejrskole og indgår som en del af den obligatoriske undervisning. Der opkræves egenbetaling ved lejrskole og studieture og pris for lejrskole og studietur fastsættes af lejrudvalget. Beløbet opkræves sammen med skolepengene den måned lejrskolen afvikles. Ved ønske om opdeling af egenbetaling, skal der rettes henvendelse til skolens kontor.

Klassekasse
Klasselærerene opkræver et mindre beløb til klassekassen, som anvendes til små og hyggelige indkøb til eleverne. 

Friplads:
Der kan søges om delvis friplads. Vi gør opmærksom på, at fripladsmidlerne er begrænset, og at det derfor
kun er familier, der virkelig har behov for en nedsættelse af skolepenge-/sfo-betaling, der kan komme i
betragtning. (Har du spørgsmål til dette, skal du endelig ringe til kontoret på 35 37 22 66).

I forbindelse med ansøgning om friplads skal vi bruge følgende tre oplysninger:

  1. Skema med ”Forældreansøgning” (hentes på kontoret eller tilsendes pr. mail).
  2. Skriftlig ansøgning, indeholdende den aktuelle økonomiske situation for den samlede husstand og evt. særlige hensyn.
  3. Kopi af seneste årsopgørelsen.

Alle 3 ting skal afleveres til kontoret som en samlet ansøgning om friplads.

Næste afleveringsfristen vedr. fripladsansøgning er torsdag d. 23. august 2024.

Undervisningsmidler og inventar
Alle undervisningsmidler, herunder bøger og hæfter mm, stilles gratis til rådighed af skolen. Beskadigelse af undervisningsmidler, IPads, computere mm. samt skolens bygninger, inventar eller andre af skolens ejendele medfører erstatningspligt. Bortkommer skolens ejendele skal de erstattes.