Priser

Priser gældende fra 1. august 2023

Skolepenge pr. måned for skoleåret 2023-24 (i 12 mdr.)
1. barn kr. 1.600,-
2. barn kr. 1.500,00
3. og efterflg. børn kr. 1050,00

SFO-betaling pr. måned for skoleåret 2023-24 (i 12 mdr.)
1. barn kr. 1.150,00
2. barn kr. 1.050,00
Deltidsplads kr. 1.000,00 (afhentning senest kl. 15.00)

KLUB-betaling pr. måned for skoleåret 2023-24 (i 11 mdr.)
1. barn kr. 565,00

Vi opfordrer alle til at tilmelde sig pbs. (På forhånd tusind tak.)

Børn der allerede er tilmeldt SFO, fortsætter automatisk til og med 3.kl. Ønskes udmelding, bedes mail sendt til kontor@jakobskolen.dk

OBS! SFO er lukket i ugerne 28,29,30, mellem jul og nytår og fredag efter Kr. Himmelfart.

Friplads:
Der kan søges om delvis friplads. Vi gør opmærksom på, at fripladsmidlerne er begrænset, og at det derfor
kun er familier, der virkelig har behov for en nedsættelse af skolepenge-/sfo-betaling, der kan komme i
betragtning. (Har du spørgsmål til dette, skal du endelig ringe til kontoret på 35 37 22 66).

I forbindelse med ansøgning om friplads skal vi bruge følgende tre oplysninger:

  1. Skema med ”Forældreansøgning” (hentes på kontoret eller tilsendes pr. mail).
  2. Skriftlig ansøgning, indeholdende den aktuelle situation for den samlede husstand. Særlige hensyn, og hvor lidt man kan klare sig med at få.
  3. Kopi af årsopgørelsen for 2022.

Alle 3 ting skal afleveres før friplads (eventuelt) vil blive tildelt.

Afleveringsfristen vedr. fripladsansøgning er torsdag d. 24. august 2023.

Bøger
Bøger og hæfter stilles gratis til rådighed af skolen. Beskadigelse af disse samt skolens bygninger / inventar eller andre ejendele medfører erstatningspligt. Bortkommer skolens ejendele skal de erstattes.