Mediepolitik

Jakobskolens medieregler pr. 1/12 - 2017

0 – 3. Indskolingen:

 • Du skal have din telefon/iPad slukket i tasken, hvis du har den med i skole.
  Der kan være særlige forløb, hvor de kan bruges, men så får både forældre og børn klar besked.
 • Du må ikke tage video, fotos eller lyd af andre, uden at du har fået lov af dem.
 • Din mobil/tablet er dit eget ansvar, så pas selv på den.
 • Om torsdagen må telefon/iPad bruges i SFO tiden, under SFO'ens regler.

Overholder du ikke reglerne, vil lærerne/pædagogerne tage din mobil/tablet, og den kan hentes i SFO'en efter endt skoledag. Sker det flere gange, vil dine forældre blive kontaktet.

4.- 6. Mellemtrinnet:

 • Du skal have din telefon/ iPad slukket i tasken. Der kan være særlige forløb, hvor de kan bruges, men så får eleverne besked.
 • Du må ikke tage video, fotos eller lyd af andre, uden du har fået lov af dem.
 • Du må gerne bruge skolens netværk "Jakobskolen Wi-fi", og du kan få koden af din lærer.
 • Din mobil/tablet er dit eget ansvar, så pas selv på den.

Overholder du ikke reglerne, vil lærerne tage din mobil/tablet, og den kan hentes på skolens kontor efter endt skoledag. Sker det flere gange, vil dine forældre blive kontaktet.

7. - 9. klasse. Udskolingen:

Vi opfordrer til at jeres mobiler i skoletiden er lydløse og ikke vibrerende.

Vi har tillid til, at I selv tager ansvar for jeres brug af mobil i skoletiden.

Klassens lærere kan til enhver tid lave særlige regler, der gælder i klassen, hvis tilliden brydes, og de finder det nødvendigt.

Generer du gentagende gange undervisningen eller forhindrer mobilen dig i at modtage undervisning, vil lærerne tage din iPad/telefon, og den kan hentes på kontoret efter endt undervisning. Sker det flere gange vil dine forældre blive kontaktet.

Mediepolitik for Jakobskolen og SFO

0 – 3. Indskolingen:

 • Du skal have din telefonen/ iPad slukket i tasken hvis du har den med i skole.
  Der kan være særlige forløb hvor de kan bruges, men så får både forældre og børn klar besked.
 • Du må ikke tage video, fotos eller lyd af andre (kun hvis du får lov)
 • Din mobil /tablet er dit eget ansvar, så pas selv på den.
 • Om torsdagen må telefon/ iPad bruges i SFO tiden, under SFO'ens regler.

Overholder du ikke reglerne, vil lærerne/pædagogerne tage din mobil/tablet, og den kan hentes i SFO'en efter endt skoledag. Sker det flere gange, vil dine forældre blive kontaktet.

4.- 6. Mellemtrinnet:

 • Du skal have din telefonen/ iPad slukket i tasken.
  Der kan være særlige forløb hvor de kan bruges, men så får eleverne besked.
 • Du må ikke tage video, fotos eller lyd af andre, uden du har fået lov af dem.
 • Du må gerne bruge skolen netværk "Jakobskolen Wi-fi", og du kan få koden af din lærer.
 • Din mobil /tablet er dit eget ansvar, så pas selv på den.

Overholder du ikke reglerne, vil lærerne tage din mobil/tablet, og den kan hentes på skolens kontor efter endt skoledag. Sker det flere gange, vil dine forældre blive kontaktet.

7. - 9 . klasse, udskoling:

Vi opfordrer til at jeres mobiler i skoletiden er lydløse og ikke vibrerende.

Vi har tillid til at i selv tager ansvar for jeres brug af mobil i skoletiden.

Klassens lærere kan til hver en tid lave særlige regler der gælder klassen, hvis tilliden brydes og de finder det nødvendigt.

Generer du gentagende gange undervisningen eller forhindrer den dig i at modtage undervisning vil lærerne tage din iPad / telefon, og den kan hentes på kontoret efter endt undervisning. Sker det flere gange vil dine forældre blive kontaktet.

Brug af mobiltelefoner og tablets i undervisningen og SFO.

 • Hjemmet er fuldt ansvarlig for alt elektronik, der medbringes på Jakobskolen.
 • Hvis regler og retningslinjer ikke overholdes, inddrages telefonen af underviseren, og afleveres på kontoret eller lærerværelset. Hvis reglerne brydes gentagne gange, bliver hjemmet kontaktet.
 • Mobiltelefon og tablets skal som udgangspunkt være slukket i undervisningen.
 • I frikvarterende må eleverne bruge eget udstyr til spil, men ikke til sms eller sociale medier, såsom Facebook, Twitter, Instagram eller lign.
 • Mobiltelefon og tablets må bruges i undervisningen, når læreren giver lov. Fx til at tage billeder med, eller lave søgninger på nettet.
 • Det er ikke tilladt at tage video, fotos eller lyd af personer, der ikke på forhånd har givet tilladelse.
 • Det er ikke tilladt at lægge video, fotos eller lyd på socialmedier i skoletiden eller uden personen har givet tilladelse.

Brug af internet på Jakobskolen og i SFO

 • Eleverne på Jakobskolen har som udgangspunkt fri adgang til internettet igennem elev wifi’et ”Jakobskolen WIFI”. Netværket er lukket, men koden udleveres til interesserede.
 • Jakobskolen er interesserede i at ruste elever til en hensigtsmæssig brug af internettet.
  Da elever har adgang til internettet i mange forskellige sammenhæng, ikke mindst i hjemmet og på mobiltelefonen, ønsker vi, at eleverne har en grundlæggende forståelse af god og dårlig brug af internettets muligheder. Jakobskolen ønsker at imødekomme dette igennem snak og gennemgang af medie- og net-etik i SFO tiden og ligeledes i undervisningen.
 • Ligeledes ønsker vi at have en åben dialog med barn og forældre, hvis vi ser en ufornuftigt brug af internettet.

Brugen af tablets og lign. i SFO-tiden

 • For børn der ikke medbringer en tablet, på de planlagte dage, er der et alternativ. Det er fx leg i skolegården eller andre aktiviteter.
 • For de børn, der medbringer en tablet ønskes det, at børnene lærer at omgås tablets fornuftigt.
 • Som led i at styrke en fornuftig omgang med tablets og lign. forventes det, at børnene med jævne mellemrum, deltager i voksenstyrede aktiviteter med elektronikken. Fx optagelse, redigering og fremvisning af film, anmelde en app, spille udvalgte multiplayerspil eller fotofremvisning af forskellige temaer fx efterår, venskaber eller lignende.
 • Temaet for mandagene vil variere, og bestemmes af SFO personalet.
 • Såfremt et barn medbringer tablet eller lignende, forventes apps’nes aldersbegrænsninger overholdt.

Brug af film i SFO-tiden

 • Det er almindeligt at der vises film i SFO-tiden, dog ikke ofte, og ligeledes afhængigt af årstiden. Børnene har som altid, fri mulighed for at vælge eller fravælge filmvisningerne.
 • Når der vises film, ønskes der et formål med visningen. Altså overvejer pædagogen inden visningen hvilke børn der er målgruppen og hvordan filmen kan udfordre eller bidrage til barnets modning.
 • Som led i dette, taler pædagogen om filmen med børnene. Dette kan forekomme før, men kan også forekomme efter visningen.
 • Film i SFO-tiden indeholder ikke scener af stødende karakter. Fx overholdes de aldersmærkninger der gives til film.

Brug af skolens computere i SFO-tiden.

 • Skolens computere er først og fremmest undervisningsredskaber, og skolens ældre klasser har derved førsteret til brugen af computerlokalet.
 • SFO børn har mulighed for at være i skolens computerrum 30 min. dagligt. Hvis barnet ønsker at låne en computer, skal de efterfølgende have 30 min. ude tid.
 • Der er ikke spil på skolens computere, men børnene har igennem internettet adgang til små spil fra diverse hjemmesider.
 • Når der spilles i SFO-tiden, skal alle spil overholde PEGI-mærkningen. Ligeledes må eleverne ikke spille spil med stødende indhold. Altså undgås spil med voldeligt, blodigt eller seksuelt indhold.