Mediepolitik

Mobilfri skole

Jakobskolen praktiserer en mobilfri politik, hvilket betyder, at elevernes telefoner indsamles ved første lektion og udleveres igen efter sidste lektion. Telefonerne opbevares i et aflåst skab i løbet af skoledagen. Elever, der ikke ønsker at opbevare deres telefon på skolen i skoletiden, skal lade den blive hjemme. Skolens medarbejdere kan fastsætte særlige regler, som gælder på dagen eller i en periode, hvis det vurderes at være formålstjenligt.

En mobilfri skole betyder ikke det samme som en skærmfri skole. På vores skole anvender eleverne computere og iPads som en integreret del af undervisningen og har derfor, efter aftale med deres lærere, tilladelse til at medbringe egne enheder til dette formål.

I overensstemmelse med vores mediepolitik tillader vi ikke spil eller brug af sociale medier på computere i skoletiden. Elever, der spiller i skoletiden, risikerer at få inddraget deres computer, som efterfølgende kan afhentes på lærerværelset efter skoledagens afslutning. Spillecomputere bør blive hjemme, da disse ikke finder anvendelse i skoletiden.

Elever på mellem- og udskolingstrinnene bør anskaffe en computer til skolebrug, og medbringe denne hver dag. På mellemtrinnet vil der være begrænset mulighed for at låne en PC af skolen. Det forventes at elever fra 7.-9. klasse medbringer egen computer til brug i skolen. Husk at ansvaret for medbragt udstyr påhviler den enkelte, lad derfor ikke udstyr stå fremme uden opsyn, eller i uaflåste lokale.

Alle elever får et Unilogin, som bruges til at få adgang til de digitale læringsplatforme som anvendes på skolen.

Alle elever får adgang til at downloade officepakken på egen computer uden beregning. Skolen bruger Teams som kommunikations- og fildelingsplatform.

Samarbejde med alle hjem

Mobiltelefoner, IPads, computere, spillekonsoller og SoMe fylder meget for mange skolebørn og det er påvist at digitale spil kan påvirke koncentrationsevne og motivation hos børn og dermed have en betydning for børnenes skolearbejde. konfliktfyldt kommunikation via SoMe kan trækkes med fra fritiden ind i skoletiden. Derfor henstiller vi fra skolen til at forældrene skaber gode og konstruktive rammer for børnenes digitale vaner udenfor skoletiden. Dette gør vi, fordi vi ønsker at skabe bevidsthed om at det som sker udenfor skolen også kan få betydning for og påvirker ind i skoletiden.

Sundhedsstyrelsens "Anbefalinger om børn, unges og forældres brug af skræm" har nogle konkrete råd til hvordan man kan opstille gode og sunde rammer omkring børns digitale adfærd: Sundhedsstyrelsens anbefaling om skærm

Et par konkrete ideer til gode digitale vaner:

  • Tal jævnligt med dit barn om den gode digitale adfærd.
  • Overhold aldersgrænser for SoMe og spil.
  • Læg telefonen fra dig, når du er sammen med andre mennesker.
  • Tag ikke telefonen med i seng.

 

Vi ønsker at have en dynamisk og konstruktiv dialog mellem elever, lærer og forældre omkring den gode og sunde digitale adfærd. Derfor er skolens mediepolitik også en central del af skolens tænkning omkring pædagogiske dannelse generelt og bliver således drøftet og evalueret løbende.