Undervisningen på Jakobskolen

På Jakobskolen er undervisningen selvfølgelig noget af det vigtigste. Det kan gøres på mange forskellige måder, og lærerne anvender forskellige metoder og læringsstile i undervisningen. Når det drejer sig om indholdet, så følger vi ligesom de fleste andre grundskoler Forenklede Fælles Mål, der er udarbejdet af Undervisningsministeriet. Det betyder, at Jakobskolen står mål med folkeskolen, og vi tilbyder afgangsprøver efter 9. klasse.

Skolen har en tilsynsførende som står inde for, at vi som skole lever op til de krav som Undervisningsministeriet stiller til friskoler og privatskoler. Den tilsynsførende kommer indimellem på besøg og han læser også skolens testresultater, lærerrådsreferater mm. I den forbindelse er der lavet en tilsynsrapport.

Årsplaner

0. klasse

Dansk
Idræt

1. klasse

Dansk
Billedkunst
Idræt
Engelsk
Matematik
Musik
Kristendom

2. klasse

Musik
Dansk
Engelsk
Idræt
Kristendom
Matematik

3. klasse

Historie
Socialt fag
Matematik
Kristendom
Idræt
Engelsk
Dansk
Geografi
Musik

4. klasse

Musik
Biografi-Geografi
Dansk
Engelsk
Idræt
Kristendom
Matematik
Socialt fag
Historie

5. klasse

Idræt
Tysk
Engelsk
Dansk
Billedkunst
Historie + Kristendom
Musik
Natur/Teknik
Matematik

6. klasse

Tysk
Idræt
Historie og kristendom
Hjemkundskab
Engelsk
Dansk
Biografi - Geografi
Musik
Matematik

7. klasse

Idræt
Tysk
Engelsk
Dansk
Biologi
Musik
Matematik
Geografi, Historie og Kristendom
Fysik - Kemi

8. klasse

Tysk
Matematik
Idræt
Geografi
Fysik - Kemi
Dansk

Biologi

9. klasse

Tysk
Idræt
Geografi
Engelsk
Dansk
Blok
Biografi
Fysik - Kemi
Matematik