Undervisningen på Jakobskolen

På Jakobskolen er undervisningen selvfølgelig noget af det vigtigste. Det kan gøres på mange forskellige måder, og lærerne anvender forskellige metoder og læringsstile i undervisningen. Når det drejer sig om indholdet, så følger vi ligesom de fleste andre grundskoler Forenklede Fælles Mål, der er udarbejdet af Undervisningsministeriet. Det betyder, at Jakobskolen står mål med folkeskolen, og vi tilbyder afgangsprøver efter 9. klasse.

Skolen har en tilsynsførende som står inde for, at vi som skole lever op til de krav som Undervisningsministeriet stiller til friskoler og privatskoler. Den tilsynsførende kommer indimellem på besøg og han læser også skolens testresultater, lærerrådsreferater mm. I den forbindelse er der lavet en tilsynsrapport.

Årsplaner 2022-23