Optagelse i førskole/0. klasse

Følg dette link for at opskrive dit barn på Jakobskolens venteliste: https://www.ventelisten.net/147033

Vær opmærksom på, at du i forbindelse med indskrivning via nem-id accepterer, at skolen opbevarer dit og dit barns CPR-nummer i ventelistesystemet. Optagelse på ventelisten kan kun foretages af en voksen på barnets folkeregisteradresse.

Der vil blive opkrævet et gebyr på kr. 700, for at blive optaget på ventelisten.

Placeringen på ventelisten følger dato for opskrivning, dog gives der fortrinsret til søskende.

Forud for optagelse indkaldes til en optagelsessamtale med skolelederen Søren Bladt.

Hvis du/I har spørgsmål til optagelse på Jakobskolen, er du/I velkommen til at rette henvendelse til skolens kontor på tlf.nr. 35 37 22 66, eller til e-mail: kontor@jakobskolen.dk

Hvis du flytter adresse, får nyt telefonnr. eller e-mail adresse bedes du opdatere din kontaktinformationer via ventelisten. Følg linket herover.