Mobbepolitik

Jakobskolen er en kristen skole, hvor næstekærligheden gerne skal være mere end ord. Derfor accepterer vi selvfølgelig ikke mobning!

Hvad er mobning?
Det er vigtigt, at skelne mellem mobning og drilleri, og vi har her forsøgt at definere begrebet mobning.

En person bliver mobbet, når han eller hun gentagne gange, og over længere tid, bliver udsat for negative handlinger fra en eller flere andre.

Negative handlinger:

  • Det kan være skub, spark, trusler, hån mm.
  • Grimasser, gestus, ved at ignorere eller vende ryggen til vedkommende.
  • Det kan jo også ske på Facebook, Arto eller via SMS!

Signaler på mobning

Passivitet, faglige vanskeligheder, manglende selvtillid og angst for at gå i skole. Det kan også være psykosomatiske lidelser, eller at en elev får ødelagt eller mister sine ting

Hvordan forsøger vi at modvirke mobning på Jakobskolen?

Forebyggelse af mobning foregår i et tæt samarbejde mellem forældre, skolens ansatte og eleverne. Alle har pligt til at være opmærksomme på signaler på mobning.
Emnet mobning tages op, efter behov, på alle klassetrin, både i klasserne og til forældremøder.
Ved skole-hjemsamtalerne er elevens trivsel et fast punkt.
Elevrådet drøfter jævnligt undervisningsmiljøet og elevernes trivsel.
Alle på skolen er informeret om skolens mobbepolitik.

Hvad gør vi når vi får kendskab til mobning?

Før skolen kan hjælpe, skal vi kende til problemet! Når en lærer, gårdvagt, SFO-medarbejder, forældre eller elev får kendskab til mobning kontaktes klasselæreren. Er eleven i SFO inddrages kontaktpersonen herfra. Der kan holdes møde med forældre, elever, ledelse, skolepsykolog eller andre relevante parter.

Klasselæreren orienterer klassens lærere om problemet, så de kan lave en fælles strategi. Lærerne følger udviklingen og holder forældre og ledelse orienteret om hvad der sker.