Indmeldelse

Her kan du ansøge om optagelse på Jakobskolens venteliste

Følg dette link for at opskrive dit barn på Jakobskolens venteliste: https://www.ventelisten.net/147033

Vær opmærksom på, at du i forbindelse med indskrivning via nem-id accepterer, at skolen opbevarer dit og dit barns CPR-nummer i ventelistesystemet. Optagelse på ventelisten kan kun foretages af en voksen på barnets folkeregisteradresse.

Der vil blive opkrævet et gebyr på kr. 700, for at blive optaget på ventelisten.

Placeringen på ventelisten følger dato for opskrivning, dog gives der fortrinsret til søskende.

Forud for optagelse indkaldes til en optagelsessamtale med skolelederen Søren Bladt.

Hvis du/I har spørgsmål til optagelse på Jakobskolen, er du/I velkommen til at rette henvendelse til skolens kontor – Jane Christensen - på tlf.nr. 35 37 22 66, eller til mail: kontor@jakobskolen.dk

Hvis du flytter adresse, får nyt telefonnr eller email adresse bedes du opdatere din kontaktinformationer via ventelisten. Følg linket herover.

 

Optagelse i 0. klasse

Jakobskolen oplever stor søgning til 0. klasse. Vi anbefaler derfor at opskrivning til skolestart sker så tidligt som muligt.

Ansøgning om plads ved skoleskift

Ønsker I at ansøge om en plads til jeres skolebarn, som går på en anden skole, kan dette ske efter samtale med skolens ledelse og klasselærer. For ansøgning om optagelse bedes du/I følge ovenstående link til ventelisten. Kontakt skolens kontor på tlf.nr. 35 37 22 66 eller jakobskolen@jakobskolen.dk For at aftale tid til en samtale. Til samtalen er det en rigtig god ide at medbringe elevplaner, skolebøger, hæfter mm. Såfremt der er plads i en af de eksisterende klasser, aftales en prøveperiode på mindst 14 dage.

 

Undervisningspligt

Undervisningspligten indtræder i august det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. Dér skal barnet som hovedregel starte i 0. klasse. Vi anbefaler, at barnet starter i det kalenderår, hvor det fylder 6 år. Barnet kan blive optaget i 0. klasse allerede i det kalenderår, hvor det inden 1. okt. fylder 5 år. Skolen vil foretage en individuel vurdering af det enkelte barn, hvis forældrene ønsker tidlig skolestart.