Indmeldelse

Undervisningspligten indtræder i august det kalenderår, hvor barnet fylder seks år. Dér skal barnet som hovedregel starte i børnehaveklassen.

Vi anbefaler, at barnet starter i det kalenderår, hvor det fylder 6 år.

Barnet kan blive optaget i børnehaveklassen allerede i det kalenderår, hvor det inden 1. okt. fylder 5 år. Skolen vil foretage en individuel vurdering af det enkelte barn, hvis forældrene ønsker tidlig skolestart.

Ved indmeldelsen betales et indskrivningsgebyr på kr. 400,- . Dette tilbagebetales kun, hvis eleven på skolens foranledning ikke optages.

Optagelse i bestående klasse kan ske efter samtale med skolelederen. Eleven, forældrene og klasselærer samt skoleleder afholder en samtale. Til samtalen er det en rigtig god ide at medbringe elevplaner, skolebøger, hæfter mm. Der skal evt. aflægges prøve. Efter samtalen aftales en prøveperiode på mindst 14 dage.

Indmeldelsesblanket vil blive fremsendt ved henvendelse til kontoret på tlf.nr. 35 37 22 66.