Udmeldelse

Udmeldelse af en elev kan ske ved skriftlig meddelelse, fra forældre til skolens kontor, med mindst 14 dages varsel op til d. 1. i en måned.

Udmeldelse fra SFO og klub foretages på samme måde.