Udmeldelse

Udmeldelse af elev kan ske ved skriftlig henvendelse til skolens kontor med en måneds varsel til den 1. i en måned. Eks. Udmelder du dit barn d. 3. januar eller d. 27. januar, betaler du for både januar og februar måned.

Udmeldelse fra SFO og klub foretages på samme måde.