Samværspolitik

Jakobskolens regler kan formuleres i 3 sætninger:

1. Vis hensyn.
2. Pas på vores skole.
3. Vær ansvarlig for dig selv og de andre.

Det er op til den enkelte - lærer og elev - at vurdere, om en given handling eller væremåde er i overensstemmelse med disse tre hovedregler!

For at tydeliggøre nogle af de konsekvenser, der kommer af disse sætninger, har vi lavet nedenstående eksempler:

Vis hensyn - betyder bl.a.:

Tal pænt til andre mennesker.

Vær en god kammerat.

Hjælp hinanden.

Lad ikke penge og andre værdigenstande friste andre.

Pas på vores skole - betyder bl.a.:

Hjælp til med at holde skolen ren og pæn.

Værn om bøger og inventar.

Lad andres ting være i fred.

Tyg ikke tyggegummi.

Vær ansvarlig for dig selv og de andre - betyder bl.a:

Mød til tiden og bliv på skolen i den tid, du skal være der.

Tag ikke farlige eller skarpe ting med på skolen.

Snekamp foregår kun i flisgården.

Udover ordensreglerne gælder følgende:

Boldspil må ikke være voldsom og genere andre, ligesom bolde ikke hentes på tage eller hos naboer.

I tilfælde af regnvejr ringes der 2 gange, og alle bliver i lokalet, hvor de lige har været.

I 8.-9. klasse må eleverne gå udenfor skolens område i nærmere aftalte frikvarterer med tilladelse fra forældre og klassens lærer.

Det er ikke tilladt at ryge på skolen eller drikke alkoholiske drikke. Dette kan medføre hjemsendelse eller evt. bortvisning.
Brug af hash eller andre euforiserende stoffer vil medføre bortvisning.