På Jakobskolen lægger vi vægt på:

  • at eleverne hører evangeliet om Jesus Kristus og får forståelse for de kristne værdier.
  • at eleverne lærer at blive ansvarsfulde medmennesker i et demokratisk samfund med frihed og folkestyre.
  • at give en undervisning som inspirerer og forbereder eleverne til det videre liv.
  • at eleverne bliver i stand til at træffe selvstændige valg.
  • at bevidstgøre vore elever til at tage ansvar overfor andre mennesker.
  • at skabe et trygt miljø i åbenhed, tillid og respekt.
  • at have tæt kontakt mellem skole og hjem.