Medicinpolitik

Medicin

Medicin til børn bør fortrinsvis gives i hjemmet.

Ved kroniske eller længerevarende sygdomme kan skolen påtage sig at give børnene lægeordineret medicin.

Der skal ligge en skriftlig instruktion, som forældrene formidler til skolen. Skolelederen er ansvarlig for at videregive den til personalet, der udleverer medicinen.

Smertestillende midler

Smertestillende midler udleveres ikke af skolen til eleverne. Indtagelse af medbragt smertestillende midler sker på forældrenes ansvar.

Såfremt elever udtrykker behov for at få smertestillende midler og dette ikke er medbragt, drøfter læreren med elev og forældre, om eleven er i stand til at deltage i undervisningen eller bør hjemsendes.