Førskole

Førskole er et tilbud til børn, det år de starter i 0. klasse på Jakobskolen. Perioden er fra maj - juni.

Opskrivning til førskole foregår sammen med tilmelding til skolestart (august) og SFO. Mere info om indmeldelse findes HER

Skolen anbefaler at kommende skolebørn indskrives i førskole og SFO. Husk at give besked til daginstitution om tidlig skolestart.

Hvis du har spørgsmål ang. venteliste eller optagelse, kan du henvende dig til skolens sekretær.