Bestyrelsen

Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen og Filipskolen, har samme bestyrelse.
Skoleleder og medarbejderrepræsentanter fra begge skoler deltager i bestyrelsesmøderne.

Skoleråd

Skolerådet består af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 forældrerepræsentanter valgt af forældrerepræsentantskabet.
Lærerrådsformand og skoleleder deltager i Skolerådet.