Fællesbestyrelsen

Hovedstadens Privatskoler, Jakobskolen og Filipskolen, har samme bestyrelse - Fællesbestyrelsen.
Skoleleder og medarbejderrepræsentanter fra begge skoler deltager i bestyrelsesmøderne.

Mødekalender for Fællesbestyrelsen i skoleåret 2023-2024

  • 7. nov.23: Budgetmøde
  • 16.apr.24: Regnskabsmøde

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af 3 bestyrelsesmedlemmer og 2 forældrerepræsentanter valgt af forældrerepræsentantskabet.
Lærerrådsformand og skoleleder deltager i Skolebestyrelsen.

Mødekalender for Skolebestyrelsen i skoleåret 2023-2024

  • 31.aug.23
  • 18.jan.24
  • 23.maj.24

Forældrerådet

Forældrerådet én forældrerepræsentant og en suppleant fra hver klasse.
Lærerrådsformand og skoleleder deltager i Skolebestyrelsen.

Mødekalender for Forældrerådet i skoleåret 2023-2024

  • 26.okt.23
  • 21.mar.24