Evalueringsresultatet

Daglig motion og samlinger

Efter drøftelse i lærerrådet og i bestyrelsen besluttet at indføre et 45-minuttersbånd, der hver dag består af følgende: Samling, motion og struktureret leg.

Fysiske rammer

Skolens bestyrelse og byggeudvalg har besluttet en flereårig renoveringsplan for Jakobskolen. Pt. ligger tegningerne til godkendelse hos Frederiksberg Kommune. Det er hensigten at arbejdet påbegyndes sommeren 2017.

IT

Fra sommeren 2017 vil eleverne i 7. - 9. klasse medbringe deres egen computer eller tablet. Der er blevet besluttet at indkøbe Ipads og bærbare computere til indskoling og mellemtrin.

Vi er allerede nu fint opdateret med it-baserede undervisningsmaterialer. Vi ser stadigvæk vigtigheden af videreuddannelse af lærere på it-området.

1.3. 2017