Friplads

Der kan søges om delvis friplads. Vi gør opmærksom på at fripladsmidlerne er meget begrænset, og at det derfor kun er familier der virkelig har behov for en nedsættelse af skolepenge eller SFO-betaling der kan komme i betragtning.
Der bevilges fripladser efter behov og skøn i hvert enkelt tilfælde.
Friplads bevilges højst for 1 skoleår ad gangen.

Vedr. fripladsbevilling for skoleåret 2022-23 er fristen for ansøgninger d. 3. juni 2022. (Skema til ansøgning kan hentes på kontoret fra maj mdr.)

(Alle er velkommen til at kontakte kontoret for spørgsmål omkring friplads)