Friplads

Der kan søges om delvis friplads. Vi gør opmærksom på at fripladsmidlerne er meget begrænset, og at det derfor kun er familier der virkelig har behov for en nedsættelse af skolepenge eller SFO-betaling der kan komme i betragtning.
Der bevilges fripladser efter behov og skøn i hvert enkelt tilfælde.
Friplads bevilges højst for 1 skoleår ad gangen.

Vedr. fripladsbevilling for skoleåret 2020-21 er fristen for ansøgninger d. 4. juni 2020. (Skema til ansøgning kan hentes på kontoret fra maj mdr.)

(Alle er velkommen til at kontakte kontoret for spørgsmål omkring friplads)

 

Særligt fripladstilskud til forældre som er økonomisk ramt på grund af COVID-19

På baggrund af en økonomisk hjælpepakke til fri- og privatskoler er der indført et særligt COVID-19 fripladstilskud til forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af COVID-19.

Tilskuddet kan søges med tilbagevirkende kraft fra 1. april 2020 og frem til 31. juli 2021.

COVID-19 fripladstilskud kan søges til:

a. elever med én eller flere forældre, som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af ledighed som følge af COVID-19

b. elever med én eller flere forældre med selvstændig virksomhed eller som er ejere af små virksomheder, og som har oplevet en væsentlig forringelse af deres økonomiske forhold på grund af tab af B-indkomst eller omsætningsnedgang som følge af COVID-19.

Elevens biologiske forældre/adoptivforældre kan søge.

Tilskuddet udgør 75% af den faktiske forældrebetaling for den enkelte elev, dog med et loft på forældrebetalingen.

Ansøgningsskema og vejledning kan rekvireres ved henvendelse til skolens kontor.