Har I eller jeres barn brug for at tale om sundhed, helbred og trivsel, kan I kontakte sundhedsplejersken. Det kan dreje sig om alt fra høre-  og synstest, bekymring om overvægt eller vækstproblemer, trivsel hjemme, søvnproblemer, til alvorlig sygdom eller dødsfald i nærmeste familie.

Sundhedsplejerskens telefonnr. findes her: https://www.frederiksberg.dk/borger/sundhed-og-forebyggelse/sundhedsplejen